Digital Radyografi

 


Digital Radyografi


Periapikal film:
 
Radyolojik görüntüsü alınan dişin birebir boyutuna en yakın ve detaylı görüntüsünün elde edildiği küçük film çeşitidir. Bite-Wing Filmi (Isırtma radyografisi):Özellikle komşu dişler arasında oluşan arayüz çürüklerinin teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Fosfor Plaklar :
Direkt görüntü plakları veya fosfor plak denilen, defalarca kullanılabilen sensörler,
x- ışını tarafından uyarılınca oluşan foton enerjisini emer ve saklar. Işınlama sonrası ağızdan çıkarılan plak elektronik bir işlemcinin içine yerleştirilir ve lazer ışını ile taranır, görüntü oluşturularak bilgisayar ekranına aktarılır. Yansıyan ışık, tarayıcı ile ölçüldükten sonra monitörde görüntülenip, bilgisayarda dijital olarak saklanabilirPANORAMİK RÖNTGEN
Panoramik röntgen, tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki bir çok problemin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir.

Panaromik röntgen neden gereklidir?
Panoramik röntgen filmleri, tedavi planlamasının daha hızlı ve eksiksiz biçimde yapılmasına yardımcı röntgen filmleridir.
Panoramik röntgene, çene ve dişlerde gözle görülemeyen kist, çürük ve tümör gibi oluşumların teşhisinde ihtiyaç duyulur.
Çene ve dişlerle ilgili cerrahi müdahalelerden önce hekimin görmesi gereken bir röntgendir. Çünkü bu röntgenler tedavi yapılacak alanı geniş bir biçimde gösterir ve operasyonun başarısını arttırır.

Panaromik röntgen neden tercih edilir?
Panaromik röntgen çenelerdeki kist, diş çürüğü ve tümör oluşumlarıyla ilgili erken teşhis imkanı sağlar.
Tüm dişlerin görüntüsü tek bir röntgen filmi üzerinde görülebilir.
Dünyada yaygın olan bu uygulama ülkemizde de zamanla daha da yaygınlaşacaktır.